ROSSOCINABRO | Biography | Dag Hol
Contemporary Art in Rome
      

Dag Hol 

Biography

Dag Hol is focusing on the Art of Doing in all his work, and opposes to the modern trend of putting the concept in the focus and main purpose in modern art, which he sees as too much linked to our time. Dag Hol thinks that the concept of art is growing from the accuracy, the deepening and the performing of the Doing of his hand and technique, and with which attitude the work is done. The concept develops from the activity and the performing of the creativity expressed in the work itself. Like the creation of the universe is constantly unfolding from the inside of all the ever changing of masses and forms and the expression of energy, it is possible to see all this as a manifestation and movement of transcendent timelessness and metaphysical expression. The creative process of an artist is at its best an expression of inner timeless energy and transparency of a metaphysical light, and will define the concept of the artwork in a natural way. Whatever the painting or the artwork is depicting, the main theme will be the inner energy and expression of inner subtle reality expressed in the stroke of the brush or the line of the drawing. Every brushstroke is a signature of the soul and that will be the theme of the artwork. Dag Hols art might seem old fashion today, but he is convinced that his visions are timeless and will survive our restless and superficial time....

"Whoever marries the spirit of this age will find himself a widower in the next."  Soeren Kierkegaard

 

Norwegian

Dag Hol fokuserer på det han har kalt «The Art of Doing», «Kunsten å Gjøre», i alt sitt arbeide, hvor Kunstbegrepet er knyttet til selve gjerningen, det å handle. Han opponerer mot tidens trend som setter Kunst-Konseptet i sentrum for moderne kunst. Dette er for mye bundet til tidens ideer og tidens språk, og dessuten skaper et forfall av håndverk i kunsten. Det fanger kunsten til en bestemt tid og uttrykk, mer enn gir kunsten frihet, mer enn at det åpner for den indre frie kreativitet. Dag Hol mener at konseptet i kunst gror frem av selve hånden og håndverkets kreativitet og evne som åpenbarer seg i selve kunstverket. Penselstrøket er avgjørende. Han tror at selve skapelsen av universet åpenbarer seg kontinuerlig på samme måte. Det er alltid de forandrende masser og former for ekspressiv skapende energi som er et uttrykk for en manifestasjon av skapende transcendent tidløshet. Formen er et uttrykk for en indre metafysikk. Kunstnerens skapende prosess er på sitt beste et uttrykk for denne indre transcendente tidløshet og energi. Den er kjennetegnet ved at det metafysiske indre utgangspunkt gir seg en form i det ytre, og som er til stede i den ytre streken og malerstrøket. Hvert malerstrøk er en sjelens signatur og dette er selve tema i kunstverket. Dag Hols kunst kan kanskje virke gammeldags og umoderne i dag, men han er overbevist om at hans visjoner er tidløse og vil overleve en overfladisk og rastløs tid.

«Den som gifter seg med tidens ånd, vil bli enkemann i den neste tid». Søren Kirkegaard.

 

./p>

Golden light

oil on board

25 x 40 cm

2018

Available works

 

 

 

   ARTWORKS | figurative paintings | abstract and informal paintings  | photos | digital art  | sculpture 
..home artists    exhibitions artworks  catalogs photogallery  contact us visitors information privacy policy